Jądro 2.6.28
Udostępniono wersję 2.6.28 jądra Linuksa.

Jedną z najważniejszych nowości jest stabilne wydanie systemu plików ext4, będącego ewolucyjnym ulepszeniem szeroko obecnie stosowanego ext3. Zbudowany został na bazie tego samego kodu źródłowego co ext3 i jest z nim kompatybilny. Cechuje się przy tym większą wydajnością i skalowalnością. Pozwala na obsługę woluminów do jednego eksabajta (1024 PB). Oferuje wsparcie dla dużych plików, opóźnionych alokacji, trwałej prealokacji, niezainicjowanych grup, defragmentacji online oraz rezerwacji iwęzłów dla katalogów. Alokacja multiblokowa umożliwia przydzielenie wielu bloków dla pliku w ramach pojedynczej operacji upraszczając znalezienie wolnego miejsca w sytuacji, gdy wszystkie bloki pasują. Nowe pliki są tworzone na ciągłym obszarze dysku. Przy dalszym zapisie dane ulegają zapisowi na końcu tego obszaru. Ponadto usunięto limit 32 000 podkatalogów dwukrotnie go zwiększając. Poprawiono szybkość działania fsck, narzędzia do sprawdzania integralności systemu plików, dodano funkcję przywracania usuniętych danych i sum kontrolnych dla dziennika.

Wprowadzono menedżer pamięci na karcie grafiki, znany też jako Graphics Execution Manager (GEM). Zaimplementowano wsparcie Ultra Wide Band (UWB), Wireless USB i UWB-IP, technik radiokomunikacji pozwalających przesyłać dane z szybkimi prędkościami na stosunkowo małych odległościach. Pojawiła się technologia Disk Shock Protection. Pozwala ona na przełączenie dysku w tryb bezczynności, dzięki czemu teraz w wyniku wydania polecenia IDLE IMMEDIATE, utworzony zostaje odpowiedni plik i przerywane zostają na określoną liczbę milisekund wszystkie operacje wejścia/wyjścia. Dostępny jest nowy mechanizm śledzenia punktów statycznych zaś każda z wewnętrznych kolejek pakietów może używać innych sposobów kolejkowania. Dodano też wsparcie dla protokołu Phonet Network Protocol, stworzonego przez Nokię do korzystania z modemów komórkowych, jak również transparentnego proxy dla nielokalnych gniazd TCP i UDP.

Oprogramowania do wirtualizacji Xen umożliwia hotplugowanie procesorów. Dodano wsparcie dla przekierowywania portów TCP i DCCP oraz dodatkowe zabezpieczenia przeciw nadpisywaniu pamięci BIOS. Pojawiła się możliwość zdefiniowania atrybutów bezpieczeństwa pakietów w Netlabel, z kolei zmienne struktury danych IPVS obsługują teraz adresy IPv6. Dodano opcję konfiguracji BSS dla trybu AP w przypadku sieci WiFi oraz minimalne wsparcie dla 802.11n w sterowniku mac80211_hwsim. Zaimplementowano obsługę obiektów _TTS w ACPI, walidacji metod predefiniowanych, a także rfkill dla transmisji bezprzewodowych. Prócz tego pojawiła się możliwość domyślnego rebootowania za pomocą ACPI, wbudowana linia poleceń jądra, dostępne są też flagi SSD dla tego typu twardych dysków.

Jądro Linuksa jak zawsze dostępne jest na stronie www.kernel.org.
Źródło: TechIT